Sunday, December 5, 2010

Perniagaan dan Persekitarannya... PP1

Entiti Perniagaan
4 Bentuk :
1.Perniagaan Milikan Tunggal
2.Perkongsian
3.Syarikat
4.Koperasi
Fokus: definisi, bentuk perniagaan,sumber modal,milikan, cara penubuhan (undang-undang), ciri, kebaikan, kelemahan, contoh.
Soalan : ciri, kebaikan, keburukan, undang-undang, perbezaan SAB dengan SSB.

Aktiviti Perniagaan:
Industri
Perdagangan
Kewangan
Perkhidmatan
INDUSTRI - aktiviti melibatkan pengeluaran, menggunakan ffp untuk memproses input kepada output dengan wujud tambah nilai.
Terdiri daripada :
1)Industri Ekstraktif - aktiviti mengeluarkan hasil sumber bahan mentah dari tanah dan laut, ex: pertanian, perikanan, pembalakan
2) Industri perkilangan - aktiviti memproses bahan mentah (industri ekstraktif) kepada bahan boleh digunakan semula samada barang akhir (kegunaan sendiri) atau barang industri (diproses semula jadi produk baru)
PERDAGANGAN - Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati oleh pembeli apabila diperlukan, ex ; pemborong dan peruncit (orang tengah penghubung pengeluar dengan pengguna
KEWANGAN - Menyediakan modal pelaburan/modal kerja kepada syarikat.Ex: bank perdagangan, syarikat pelaburan, syarikat kewangan dengan aktiviti : pemgumpulan modal, pelaburan ekuiti, penyediaan kemudahan kredit
PERKHIDMATAN - Menyediakan :
1)faedah kepada orang ramai, Ex: komunikasi,pengangkutan dan penyiaran
2)perkhidmatan profesional dan perdagangan , Ex : guaman, perubatan, pelancongan; broker, kontraktor, agensi pengiklanan.

Sektor
1)Awam
2)Swasta
3)Badan Berkanun
Fokus :definisi/konsep, peranan (/ciri), contoh

Tahap Perniagaan :
1)Primer
2)Sekunder
3)Tertiar
4)Huluan
5)Hiliran
Fokus :Definisi/konsep, contoh
6)Domestik
7)Antarabangsa
Fokus : konsep, sumbangan dan halangan (utk antarabangsa)

No comments:

Post a Comment